Zakład Elektroniki Emisyjnej

Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Wrocławski
pl. M. Borna 9
50-204 Wrocław
Polska